Järviseudun entisyyttä: Erkki Lammin kertomaa

Kirja:
”Järviseudun entisyyttä: Erkki Lammin kertomaa”

Hinta:
10 €

Koonnut:
Väinö Tuomaala

Vuosi:
1959 (uusintapainos 1996)

ISBN:
952-90749-2-1